Privātuma politika

Šajā privātuma politikā (“Politika”) aprakstīts, kā SIA Mini Me (reģ. Nr. 44103127547, Rostokas 7, Rīga, LV-1029) (“SIA Mini Me”, “mēs” vai “mūsu”) ievāc, aizsargā un izmanto personiski identificējamu informāciju (“Personiskā informācija”), kuru jūs (“Lietotājs”, “jūs” vai “jūsu”) varat sniegt minime.lv vietnē un jebkurām tās precēm vai pakalpojumiem (kopā – “Vietne” vai ” Pakalpojumi”). Tā arī apraksta pieejamās izvēles attiecībā uz to, kā mēs izmantojam jūsu personisko informāciju, un kā jūs varat piekļūt šai informācijai un to atjaunot. Šī politika neattiecas uz to uzņēmumu praksi, kuri mums nepieder vai kurus mēs nekontrolējam, vai uz fiziskām personām, kuras mēs neesam pieņēmuši darbā un kuru rīcību nekontrolējam darba ietvaros.

Automātiska informācijas vākšana

Apmeklējot vietni, mūsu serveri automātiski reģistrē informāciju, ko sūta jūsu pārlūkprogramma. Šajos datos var būt informācija, piemēram, jūsu ierīces IP adrese, pārlūka tips un versija, operētājsistēmas tips un versija, valodas priekšroka vai vietne, kuru apmeklējāt pirms ierašanās mūsu vietnē, mūsu apmeklētās tīmekļa vietnes lapas, pavadītais laiks šajās lapās, informācija, kuru meklējat mūsu vietnē, piekļuves laiki un datumi, kā arī cita statistika.

Personīgas informācijas vākšana

Jūs varat apmeklēt vietni, nepasakot mums, kas jūs esat, vai neatklājot jebkādu informāciju, pēc kuras kāds varētu identificēt jūs kā konkrētu, identificējamu personu. Ja tomēr vēlaties izmantot dažas no vietnes funkcijām, jums tiks lūgts sniegt noteiktu personisko informāciju (piemēram, jūsu vārdu un e-pasta adresi). Mēs saņemam un glabājam visu informāciju, kuru jūs apzināti sniedzat mums, izveidojot profilu, publicējot saturu, veicot pirkumu vai aizpildot jebkādas tiešsaistes veidlapas vietnes ietvaros. Vajadzības gadījumā šī informācija var ietvert jūsu e-pasta adresi, vārdu, tālruņa numuru, adresi vai citu personisko informāciju. Jūs varat izvēlēties nesniegt mums savu personisko informāciju, taču tad jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot dažas no vietnes funkcijām. Lietotāji, kuri nav pārliecināti par to, kāda informācija ir obligāta, laipni aicināti sazināties ar mums.

Personīgās informācijas pārvaldīšana

Jums ir iespēja piekļūt, pievienot, atjaunot un izdzēst noteiktu personisko informāciju par jums. Informācija, kuru varat apskatīt, atjaunināt un izdzēst, var mainīties, mainoties vietnei vai pakalpojumiem. Tomēr, atjauninot informāciju, mēs, iespējams, paturēsim pārskatos esošās informācijas kopiju savos ierakstos. Daļa informācijas var palikt mūsu privātajos ierakstos pēc tam, kad esat izdzēsis šādu informāciju no sava konta. Mēs glabāsim un izmantosim jūsu personisko informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, atrisinātu strīdus un izpildītu mūsu līgumus, ja vien likumā nav paredzēts vai atļauts ilgāks glabāšanas periods. Mēs varam izmantot visus apkopotos datus, kas iegūti no jūsu personiskās informācijas vai tajā iekļauti, pēc tam, kad esat to atjauninājis vai izdzēsis, bet ne tādā veidā, kas jūs identificētu. Kad glabāšanas laiks beidzas, personiskā informācija tiek dzēsta. Tāpēc tiesības uz piekļuvi, tiesības uz izdzēšanu, labošanu un tiesības uz datu pārnesamību nevar īstenot pēc saglabāšanas termiņa beigām.

Apkopotās informācijas izmantošana un apstrāde

Jebkura informācija, ko mēs savācam no jums, var tikt izmantota, lai personalizētu jūsu pieredzi; uzlabotu mūsu vietni; uzlabotu klientu apkalpošanu un atbildēt uz mūsu klientu jautājumiem un e-pastiem; apstrādāt darījumus; sūtīt jaunumus; nosūtīt paziņojumu e-pastus, piemēram, paroles atgādinājumus, atjauninājumus utt.; vadīt un izmantot mūsu vietni un pakalpojumus. Automātiski savāktā informācija tiek izmantota tikai, lai identificētu iespējamos ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus un iegūtu statistisko informāciju par vietnes lietošanu. Šī statistiskā informācija nav apkopota tādā veidā, kas identificētu jebkuru konkrētu sistēmas lietotāju. Mēs varam apstrādāt ar jums saistītu personisko informāciju, ja ir spēkā kāds no šiem nosacījumiem: (I) Jūs esat devis piekrišanu vienam vai vairākiem īpašiem mērķiem. Ņemiet vērā, ka saskaņā ar dažiem tiesību aktiem mums var ļaut apstrādāt informāciju, kamēr jūs neiebilstat pret šādu apstrādi (atsakoties), nepaļaujoties uz piekrišanu vai kādu citu no tālāk norādītajiem juridiskajiem pamatiem. Tas tomēr neattiecas uz gadījumiem, kad uz personas informācijas apstrādi attiecas Eiropas datu aizsardzības likumi; (II) informācijas sniegšana ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu ar jums un/vai jebkādas tā saistības pirms līguma noslēgšanas; (III) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus, kuri jums ir pakļauti; (IV) apstrāde ir saistīta ar uzdevumu, kas tiek veikts sabiedrības interesēs vai īstenojot mums uzticētās oficiālās pilnvaras; (V) Apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu mūsu vai trešās personas likumīgās intereses. Jebkurā gadījumā mēs ar prieku noskaidrosim juridisko pamatu, kas attiecas uz apstrādi, īpaši to, vai Personas informācijas sniegšana ir likuma rāmjos vai līgumā noteikta prasība, vai arī obligāta prasība, lai noslēgtu līgumu.

Informācijas pārsūtīšana un glabāšana

Atkarībā no jūsu atrašanās vietas datu pārsūtīšana var būt saistīta ar jūsu informācijas pārsūtīšanu un glabāšanu citā valstī. Jums ir tiesības uzzināt par informācijas nodošanas juridisko pamatu uz valstīm ārpus Eiropas Savienības vai jebkurai starptautiskai organizācijai, kuru reglamentē starptautiskās publiskās tiesības vai kuru izveidojušas divas vai vairākas valstis, piemēram, ANO, un par drošības pasākumiem, ko veic lai aizsargātu jūsu informāciju. Ja notiek šāda pārsūtīšana, jūs varat uzzināt vairāk, pārbaudot atbilstošās šī dokumenta sadaļas vai sazināties ar mums, izmantojot kontaktu sadaļā sniegto informāciju.

Lietotāju tiesības

Jūs varat izmantot noteiktas tiesības attiecībā uz informāciju, ko mēs apstrādājam. Jums ir tiesības rīkoties šādi: (I) jums ir tiesības atsaukt piekrišanu, ja iepriekš esat devis piekrišanu jūsu informācijas apstrādei; (II) jums ir tiesības iebilst pret jūsu informācijas apstrādi, ja apstrāde tiek veikta uz juridiska pamata, kas nav piekrišana; (III) jums ir tiesības uzzināt, vai informāciju apstrādājam mēs, iegūt informāciju par noteiktiem apstrādes aspektiem un iegūt apstrādājamās informācijas kopiju; (IV) jums ir tiesības pārbaudīt savas informācijas pareizību un lūgt to atjaunot vai labot; (V) jums noteiktos apstākļos ir tiesības ierobežot jūsu informācijas apstrādi; šādā gadījumā mēs jūsu informāciju nepārstrādāsim, izņemot tās glabāšanu; (VI) noteiktos apstākļos jums ir tiesības dzēst savu personisko informāciju no mūsu vietnes; (VII) jums ir tiesības saņemt savu informāciju strukturētā, parasti izmantojamā un mašīnlasāmā formātā un, ja tas ir tehniski iespējams, nodot to citam kontrolierim bez jebkādiem traucējumiem. Šis noteikums ir piemērojams ar nosacījumu, ka jūsu informācija tiek apstrādāta automatizēti un ja apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, līgumu, kurā esat priekšmets, vai uz tā pirmslīguma saistībām.

Tiesības iebilst pret apstrādi

Ja personiskā informācija tiek apstrādāta sabiedrības interesēs, īstenojot oficiālu varu, kas mums uzticēta, vai mūsu likumīgo interešu labā, jūs varat iebilst pret šādu apstrādi, sniedzot iemeslu, kas saistīts ar jūsu konkrēto situāciju, lai attaisnotu iebildumu. Jums tomēr jāzina, ka gadījumā, ja jūsu personiskā informācija tiek apstrādāta tiešā mārketinga nolūkos, jebkurā laikā varat iebilst pret šo apstrādi, nesniedzot nekādu pamatojumu. Lai uzzinātu, vai mēs apstrādājam personisko informāciju tiešā mārketinga nolūkos, varat atsaukties uz attiecīgajām šī dokumenta sadaļām.

Kā izmantot šīs tiesības

Jebkurus pieprasījumus izmantot lietotāja tiesības var nosūtīt īpašniekam, izmantojot šajā dokumentā norādīto kontaktinformāciju. Šos pieprasījumus var izmantot bez maksas, un īpašnieks tos risinās pēc iespējas ātrāk.

Maksājumi

Pakalpojumos, par kuriem nepieciešama samaksa, mēs pieprasām kredītkartes vai citu maksājumu konta informāciju, kas tiks izmantota tikai maksājumu apstrādei. Jūsu pirkuma darījuma dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams pirkuma darījuma pabeigšanai. Kad tas ir pabeigts, informācija par pirkuma darījumu tiek izdzēsta. Visi tiešo maksājumu pakalpojumu sniedzēji ievēro jaunākos drošības standartus, kurus pārvalda PCI Drošības standartu padome, kas ir tādu zīmolu kopīgi centieni kā Visa, MasterCard, American Express un Discover. Privātu datu apmaiņa notiek pa SSL drošu sakaru kanālu, un tā ir šifrēta un aizsargāta ar ciparparakstiem.

Bērnu privātums

Mēs atzīstam nepieciešamību nodrošināt papildu privātuma aizsardzību attiecībā uz personisko informāciju, ko mēs varam vākt no bērniem, un veicam daudzus īpašus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu bērnu privātumu. Mēs nekad no viņiem nepieprasām personisku informāciju. Mēs iesakām bērniem pirms jebkādas informācijas iesniegšanas jebkurā tīmekļa vietnē konsultēties ar vecākiem. Mēs uzskatām, ka vecākiem jāiesaistās viņu bērnu tiešsaistes aktivitātēs un iesakām vecākiem darīt visu iespējamo, lai saviem bērniem nodrošinātu drošu un draudzīgu tiešsaistes vidi.

Jaunumu vēstules

Mēs piedāvājam elektroniskas vēstules ar jaunumiem, kurus jūs jebkurā laikā varat brīvprātīgi abonēt. Jūs varat izvēlēties pārtraukt mūsu vēstuļu vai mārketinga e-pastu saņemšanu, izpildot šajos e-pasta ziņojumos iekļautos norādījumus par abonēšanu vai sazinoties ar mums. Tomēr jūs joprojām saņemsiet būtisku informāciju par darījumiem e-pastā.

Sīkdatnes

Vietne izmanto “sīkdatnes”, lai palīdzētu personalizēt jūsu tiešsaistes pieredzi. Sīkdatne ir teksta fails, kuru Web lapas serveris ievieto cietajā diskā. Sīkfailus nevar izmantot programmu palaišanai vai vīrusu nogādāšanai datorā. Sīkfaili ir piešķirti jums unikāli, un tos var lasīt tikai tīmekļa serveris domēnā, kas jums izsniedza sīkfailu. Mēs varam izmantot sīkfailus, lai statistikas vajadzībām apkopotu, uzglabātu un izsekotu informāciju, lai korekti darbotos mūsu vietne un pakalpojumi. Jums ir iespēja pieņemt vai noraidīt sīkfailus. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkdatnes, taču parasti jūs varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai sīkdatnes noraidītu, ja ir tāda vajadzība. Ja izvēlaties atteikties no sīkdatnēm, iespējams, jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot mūsu vietnes un pakalpojumu iespējas. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm un to pārvaldīšanu, apmeklējiet vietni internetcookies.org. Papildus sīkdatņu un saistīto tehnoloģiju izmantošanai, kā aprakstīts iepriekš, mēs arī atļaujam noteiktiem trešo personu uzņēmumiem palīdzēt mums pielāgot reklāmas, kuras, mūsuprāt, varētu interesēt lietotājus kā arī vākt un izmantot citus datus par lietotāju darbībām Vietnē. Šie uzņēmumi var piegādāt reklāmas, kurās var ievietot arī sīkfailus un citādi izsekot lietotāju uzvedībai.

Nesekošanas signāls

Dažos pārlūkos ir iekļauta funkcija Nesekot, kas jūsu apmeklētajām vietnēm signalizē, ka nevēlaties, lai jūsu tiešsaistes aktivitātes tiktu izsekotas. Izsekošana nav tas pats, kas informācijas izmantošana vai apkopošana saistībā ar vietni. Šajos nolūkos izsekošana attiecas uz personu identificējošas informācijas apkopošanu no patērētājiem, kuri izmanto vai apmeklē vietni vai tiešsaistes pakalpojumu, laika gaitā pārvietojoties dažādās vietnēs. Tas, kā pārlūkprogrammas sazinās signālu Nesekot, vēl nav vienota standarta. Tā rezultātā šī vietne vēl nav izveidota, lai interpretētu vai atbildētu uz jūsu pārlūkprogrammas paziņotajiem signāliem, kas nav izsekoti. Tomēr tā, kā sīkāk aprakstīts šajā politikā, mēs ierobežojam jūsu personiskās informācijas izmantošanu un vākšanu.

Sadarbības partneri

Mēs varam atklāt informāciju par jums mūsu sadarbības partneriem, lai varētu piedāvāt jums saistītus vai papildu produktus un pakalpojumus. Visu ar jums saistīto informāciju, ko mēs sniedzam saviem partneriem, šie partneri izmantos saskaņā ar šīs privātuma politikas noteikumiem.

Saites uz citām vietnēm

Mūsu vietne satur saites uz citām vietnēm, kuras mums nepieder un nav mūsu pārvaldībā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neesam atbildīgi par šādu citu vietņu vai trešo personu privātuma politiku. Mēs iesakām jums, izejot no mūsu vietnes, izlasīt noteikumus par konfidencialitāti visās citās vietnēs, kurās var tikt apkopota personiskā informācija.

Informācijas drošība

Mēs aizsargājam jūsu sniegto informāciju datoru serveros kontrolētā, drošā vidē, kas ir aizsargāta pret nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu. Mēs cenšamies aizsargāt pret nesankcionētu piekļuvi, personiskās informācijas izmantošanu, modificēšanu un izpaušanu tās kontrolē un glabāšanā, un tai ir saprātīgas administratīvās, tehniskās un fiziskās garantijas. Tomēr nevar garantēt datu pārraides drošību internetā vai bezvadu tīklā. Tāpēc, kaut arī mēs cenšamies aizsargāt jūsu personisko informāciju, jums ir jārēķinās ar sekojošo: I) pastāv tādi drošības un privātuma ierobežojumi internetā, kurus mēs nevaram kontrolēt; (II) nevar garantēt jebkuras un visas informācijas un datu, ar kuriem apmaināties jūs un mūsu vietne, drošību, integritāti un privātumu; un (III) neskatoties uz visiem drošības pasākumiem, ir risks, ka šo informāciju un datus tranzītā var apskatīt un ietekmēt trešās puses.

Datu uzlaušana

Ja mēs uzzinām, ka Vietnes drošība ir apdraudēta vai lietotāju Personiskā informācija ir izpausta nesaistītām trešajām personām ārēju darbību, tostarp, bet ne tikai, drošības uzbrukumu vai krāpšanas rezultātā, mēs paturam tiesības veikt atbilstošus drošības pasākumus, tostarp izmeklēšanu, kā arī paziņošanu un sadarbību ar tiesībaizsardzības iestādēm. Datu uzlaušanas gadījumā, mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai ziņotu par to visiem, kas, mūsuprāt, ir apdraudēti dēļ šīs noplūdes vai arī gadījumos, kad to pieprasa likums. Šādā situācijā mēs publicēsim paziņojumu mūsu vietnē.

Juridiska izpaušana

Ja notiks pārmaiņas uzņēmējdarbībā, piemēram, apvienojoties vai iegādājoties citu uzņēmumu, vai pārdodot visus tā aktīvus vai daļu no tiem, jūsu lietotāja konts un personiskā informācija, iespējams, būs starp nodotajiem aktīviem.

Izmaiņas un grozījumi

Mēs varam laiku pa laikam atjaunot šo privātuma politiku pēc saviem ieskatiem un paziņosim jums par visām būtiskām izmaiņām. Kad tas tiks darīts, šīs lapas apakšā tiks atjaunots jaunās versijas datums. Mēs varam jūs informēt arī citos veidos pēc mūsu ieskatiem, piemēram, izmantojot jūsu norādīto kontaktinformāciju. Jebkura atjaunināta šīs privātuma politikas versija stājas spēkā tūlīt pēc pārskatītās privātuma politikas publicēšanas, ja vien nav norādīts citādi. Ja jūs turpināt izmantot vietni vai pakalpojumus pēc atjaunotās privātuma politikas (vai citas tajā laikā norādītas darbības) spēkā stāšanās dienas – tā būs jūsu piekrišana šīm izmaiņām. Tomēr mēs bez jūsu piekrišanas neizmantojam jūsu personas datus tādā veidā, kas būtiski atšķiras no tā, kas tika norādīts laikā, kad tika iegūti jūsu personas dati.

Šīs politikas pieņemšana

Jūs atzīstat, ka esat izlasījis šo politiku, un piekrītat visiem tās noteikumiem. Izmantojot vietni vai tās pakalpojumus, jūs piekrītat ievērot šo politiku. Ja jūs nepiekrītat ievērot šīs politikas noteikumus, jūs nedrīkstat piekļūt un izmantot vietni un tās pakalpojumus.

Sazināšanās ar mums

Ja vēlaties sazināties ar mums, lai uzzinātu vairāk par šo politiku, vai vēlaties sazināties par citiem jautājumiem, kas saistīti ar individuālajām tiesībām un jūsu personisko informāciju, varat mums nosūtīt e-pastu uz info@minime.lv

Šis dokuments pēdējo reizi tika atjaunots 2019. gada, 11. oktobrī